iota logo

info

download

support

CardWeb

Kort nieuws

 Home              
 Kort nieuws    
 Eigenschappen   
 Diverse linken       
 Support           
 CardWeb
 Downloaden
 Wereldwijd
 Contact       
 

Cardbox3

Cardbox 3.0 (in 2005 op de markt gebracht) is een geheel opnieuw geschreven versie van Cardbox, een 32-bits Client/Server-versie werkend volgens het TCP/IP internetprotocol. Er is door IOTA een apart tekstbestand gemaakt om te kunnen werken met Nederlandse menu's en dialogen maar vanwege de Engelse terminologie in de Help, kan tussen de talen geswitch worden.

Cardbox 3, Internet & CardWeb

Cardbox3 is de opvolger van Cardbox 2.0 en is geschikt voor gebruik over het Internet. Met Cardbox 3 kan worden ingelogd op Cardbox-servers zoals cardbox.iota.nl mits poort 3105 niet door een firewall wordt geblokkeerd.

Cardbox op het Internet is leuk, maar er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Allereerst moet men de Client ophalen via het internet en op de PC installeren en vervolgens moet men er mee leren werken. IOTA heeft dat ondervangen met CardWeb. Dit programma communiceert met een gewone HTML browser aan de ene kant en de Cardbox Server aan de andere kant. Er hoeft nu geen Client opgehaald te worden, men kan gewoon de browser gebruiken om een vraag te stellen.


Copyright © 2007 - 2012 IOTA - All rights reserved